Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Skład osobowy

Opiekunowie i Zarząd

1.
Opiekun naukowy
".$tabela[2][$naukowy]." ".$tabela[1][$naukowy]."
(".$tabela[3][$naukowy].")
"; if(trim($tabela[4][$naukowy]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$naukowy]) != "") { echo ""; } echo " 4.
Zastępca
Przewodniczącego

".$tabela[2][$zastepca]." ".$tabela[1][$zastepca]."
(".$tabela[3][$zastepca].")
"; if(trim($tabela[4][$zastepca]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$zastepca]) != "") { echo ""; } echo " 5.
Sekretarz
".$tabela[2][$sekretarz]." ".$tabela[1][$sekretarz]."
(".$tabela[3][$sekretarz].")
"; if(trim($tabela[4][$sekretarz]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$sekretarz]) != "") { echo ""; } echo " 2.
Opiekun
".$tabela[2][$opiekun]." ".$tabela[1][$opiekun]."
(".$tabela[3][$opiekun].")
"; if(trim($tabela[4][$opiekun]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$opiekun]) != "") { echo ""; } echo " 3.
Przewodniczący
".$tabela[2][$przewodniczacy]." ".$tabela[1][$przewodniczacy]."
(".$tabela[3][$przewodniczacy].")
"; if(trim($tabela[4][$przewodniczacy]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$przewodniczacy]) != "") { echo ""; } echo " 6.
Skarbnik
".$tabela[2][$skarbnik]." ".$tabela[1][$skarbnik]."
(".$tabela[3][$skarbnik].")
"; if(trim($tabela[4][$skarbnik]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$skarbnik]) != "") { echo ""; } echo " "; echo "

Pozostali członkowie

"; echo ""; echo ""; $j = 7; for($i = 0; $i < count($tabela[0]); $i++) { if($tabela[6][$i] == "czlonek") { echo ""; $j++; } } echo "
NrImię i nazwiskoJednostka
"; if(trim($tabela[4][$i]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$i]) != "") { echo ""; } echo "$j.".$tabela[2][$i]." ".$tabela[1][$i]."".$tabela[3][$i]."
"; echo "

Aspiranci

"; echo ""; echo ""; for($i = 0; $i < count($tabela[0]); $i++) { if($tabela[6][$i] == "aspirant") { echo ""; $j++; } } echo "
NrImię i nazwiskoJednostka
"; if(trim($tabela[4][$i]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$i]) != "") { echo ""; } echo "$j.".$tabela[2][$i]." ".$tabela[1][$i]."".$tabela[3][$i]."
"; echo "

Członkowie honorowi

"; echo ""; echo ""; for($i = 0; $i < count($tabela[0]); $i++) { if($tabela[6][$i] == "honorowy") { echo ""; $j++; } } echo "
NrImię i nazwisko
"; if(trim($tabela[4][$i]) != "") { echo ""; } if(trim($tabela[5][$i]) != "") { echo ""; } echo "$j.".$tabela[2][$i]." ".$tabela[1][$i]."".$tabela[3][$i]."
"; ?>