Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Kontakt

„Hybryda”
Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Pokój 118, Chemia A
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

www: www.ssptchem.pg.gda.pl
e-mail: ssptchem@pg.gda.pl