Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”Galeria

Po najnowsze zdjęcia zapraszamy do naszej galerii na Facebooku.

← powrót do wykazu dostępnych galerii

"; echo "

".$des[0]."

"; echo "

".$des[1]."

"; echo ""; $i=1; while(file_exists("gallery/$gal/".sprintf("%03d",$i).".jpg")) { echo ""; for($y=0; $y<=3; $y++) { if (file_exists("gallery/$gal/".sprintf("%03d",$i+$y).".jpg")) { echo " "; } else { echo ""; } } echo ""; $i+=4; } echo "
\"".trim($des[1+$i+$y])."\"
"; } else { echo ""; $agal=1; while(file_exists("gallery/".sprintf("%03d",$agal)."/des.php")) { $agal++; } for($gal = $agal-1; $gal >= 1; $gal--) { $des = file("gallery/".sprintf("%03d",$gal)."/des.php"); echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; echo " "; } echo "
\"Thumbnail\"".$des[0]."".$des[1]."
"; } ?>